įmonės kultūra

Jūsų pasitenkinimas yra mūsų nepaliaujamas ieškojimas!

Korporacinė kultūra yra koncentruotas bendros verslo dvasios, verslo vertybių ir įmonės reputacijos kokybės išraiška. "Fenghua" nuolatinė ir sparti plėtra buvo naudinga ne tik visų bendruomenių sektorių priežiūrai ir paramai, bet ir visiems Fenghua žmonėms , bet ir novatorišką verslo kultūros plėtrą:

1.Value: aptarnauti klientus, tarnauti darbuotojams, tarnauti visuomenei;
Klientas yra žmonės, kuriems mes remiame gyvenimą, darbuotojai yra įmonės kertinis akmuo, įmonė įsišaknijusi visuomenėje ir turėtų tarnauti visuomenei.

2.Talent koncepcija: talentas yra įmonės pagrindas, suteikia talentui visišką spektrą.

3. Įmonių dvasia: giliai integruota, gerybinė sąveika, tarpusavio koordinavimas,
abipusiškai naudingas bendradarbiavimas

4.Įmonės tikslas: pirmasis klientas, darbuotojas antra, trečioji bendrovė.

5. Verslo filosofija:  paslauga pirma, profesionalus realizmas, sąžiningumas kaip pagrindas

6.Service koncepcija: tai, ką mes turime padaryti, ko klientas nori

7. Verslo tikslas: kur yra mašinos sukimas, yra Fanghua žmonių pėdsakai.